Emoyhtiön rAHOITUSLASKELMA (FAS)

1.1.-31.12.2012


 Tuhatta euroa

1.1.-31.12.20121.1.-31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirta  
  
Tilikauden voitto4 1814 250
Oikaisut:  
     Suunnitelman mukaiset poistot5 4084 192
     Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot-548-145
     Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua0-242
     Rahoitustuotot ja -kulut-1 304-1 279
     Tuloverot1 7392 353
Oikaisut yhteensä5 2944 879
  
Käyttöpääoman muutos-6 4974 586
  
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja2 97913 714
Maksetut korot-1-285
Saadut korot1 3221 605
Muut rahoituserät-142-107
Maksetut välittömät verot-2 285-2 998
Liiketoiminnan rahavirta1 87311 929
  
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-10 090-5 447
Ostetut konserniyhtiöt-9 2750
Myönnetyt lainat-18 233-275
Lainasaamisten takaisinmaksut0480
Investointien rahavirta-37 598-5 241
  
Rahavirta ennen rahoitusta-35 7246 688
  
Rahoituksen rahavirta  
Maksullinen osakeanti028 063
Omien osakkeiden hankkiminen-9630
Lainojen nostot15 9800
Lainojen takaisinmaksut0-3 550
Maksetut osingot-5 278-5 120
Rahoituksen rahavirta9 73919 393
  
  
Rahavarojen muutos-25 98626 081
  
Taseen mukaiset rahavarat  
Rahavarat tilikauden alussa32 1506 069
Rahavarat tilikauden lopussa6 16432 150