Emoyhtiön tase (FAS)

31.12.2012


Tuhatta euroa 

Liitetieto31.12.201231.12.2011
VASTAAVAA   
   
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet924 07819 587
Aineelliset hyödykkeet101 066929
Sijoitukset1178 37550 334
Pitkäaikaiset saamiset134350
Pysyvät vastaavat 103 95470 850
   
Pysyvät vastaavat   
Vaihto-omaisuus121841
Lyhytaikaiset saamiset1414 4739 123
Rahat ja pankkisaamiset 6 16432 150
Vaihtuvat vastaavat 20 65541 314
   
VASTAAVAA 124 609112 164

 

 Tuhatta euroa

Liitetieto31.12.201231.12.2011
VASTATTAVAA   
   
Oma pääoma   
Osakepääoma 3 5283 528
Ylikurssirahasto 1 1181 118
Muut rahastot 62 18362 360
Kertyneet voittovarat 27 49429 308
Tilikauden voitto 4 1814 250
Oma pääoma1598 504100 564
   
Pakolliset varaukset   
Muut pakolliset varaukset160850
   
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen vieras pääoma178 510177
Lyhytaikainen vieras pääoma1817 59510 573
Vieras pääoma 26 10610 750
   
VASTATTAVAA 124 609112 164