Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

1.1.-31.12.2012


Tuhatta euroa

Liitetieto1.1.-31.12.20121.1.-31.12.2011
LIIKEVAIHTO261 87057 685
   
Materiaalit ja palvelut3-7 010-4 786
Henkilöstökulut4-33 752-33 470
Poistot ja arvonalentumiset5-5 408-4 192
Liiketoiminnan muut kulut6-11 633-10 058
Liikevoitto 4 0675 179
   
Rahoitustuotot72 3992 429
Rahoituskulut7-546-1 004
Voitto ennen veroja 5 9196 603
   
Tuloverot8-1 739-2 353
TILIKAUDEN TULOS 4 1814 250