TILIKAUDEN YHTEENVETO

Tilikausi 2012

  • Liikevaihto 113 699 tuhatta euroa (107 750 tuhatta euroa) – kasvu 5,5 prosenttia
  • Liikevoitto 8 308 tuhatta euroa (12 280 tuhatta euroa) – laskua 32,3 prosenttia
  • Liikevoitto 7,3 prosenttia liikevaihdosta (11,4 %)
  • Automatisointipalvelut (SaaS ja verkkolaskutuspalvelut) kasvoi 44,1 prosenttia
  • Jatkuvien tuottojen (Ylläpito ja Automatisointipalvelut) osuus liikevaihdosta 55,8 % (48,9 %)
  • Liiketoiminnan nettorahavirta 6 441 tuhatta euroa (15 207 tuhatta euroa)
  • Osakekohtainen tulos (laimennettu) 0,46 euroa (0,76 euroa) – laskua 40,1 prosenttia
  • Osingonjakoehdotus vuodelta 2012: 0,23 euroa osakkeelta (2011: 0,41 euroa)

Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.

Raportointi

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Yhtiö raportoi tuotteista ja palveluista saadut tuotot seuraavasti: Lisenssimyynti, Konsultointi, Ylläpito ja Automatisointipalvelut. Lisenssimyynti koostuu hankinnasta maksuun -tuoteperheestä ja vain Suomessa markkinoitavista talousohjaus- ja maksuautomaatiotuotteista. Automatisointipalvelut sisältävät verkkolaskutuksen, paperilaskujen skannauspalvelut, tulostuspalvelut, ostokatalogien välityksen, hankintasanomien välityksen, aktivointipalvelun ja Software as a Service (SaaS) -palvelut.

Yhtiö raportoi myös arvion Automatisointipalveluiden nykyisistä tuotannossa olevista sekä uusista voitetuista sopimuksista seuraavan kahdentoista kuukauden aikana tuloutuvasta osuudesta. Automatisointipalvelusopimukset ovat tyypillisesti usean vuoden pituisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, Skandinavia, muu Eurooppa ja muut alueet. Liikevaihto esitetään asiakkaan sijainnin mukaan ja tämän lisäksi esitetään varojen sijainnin mukaan liikevaihto ja liikevoitto. Näiden lisäksi maantieteellisten alueiden pitkäaikaiset varat raportoidaan vuositilinpäätöksessä varojen sijainnin mukaan.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2012.

TILIKAUSI

LIIKEVAIHTO

Basware-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskauden (tammi-joulukuu) aikana 5,5 prosenttia ja oli
113 699 tuhatta euroa (107 750 tuhatta euroa). Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia.