Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

Tuhatta euroa 

1-3/
2012
1-3/
2011
4-6/
2012
4-6/
2011
7-9/
2012
7-9/
2011
10-12/
2012
10-12/
2011
LIIKEVAIHTO27 43526 05828 71827 28027 11924 18530 42730 227
        
Liiketoiminnan
muut tuotot
5842584155435746
        
Materiaalit ja
palvelut
-2 061-1 948-1 957-1 727-2 313-1 933-2 715-2 179
Työsuhde-
etuuksista
aiheutuneet kulut
-16 072-14 738-17 282-16 004-15 415-13 293-16 820-17 539
Poistot ja
arvonalentumiset
-1 366-1 237-1 495-1 279-1 809-1 270-1 823-1 218
Liiketoiminnan
muut kulut
-6 171-5 219-6 745-5 478-5 376-4 694-6 199-5 883
Liikevoitto1 8222 9571 2982 8322 2613 0382 9273 454
%6,6 %11,3 %4,5 %10,4 %8,3 %12,6 %9,6 %11,4 %
        
Rahoitustuotot14651751259110261232
Rahoituskulut-50-77-76-53-52-115-145-213
Voitto ennen
veroja
1 9182 9301 2962 9042 3003 0242 8433 473
%7,0 %11,2 %4,5 %10,6 %8,5 %12,5 %9,3 %11,5 %
        
Tuloverot-442-662-347-742-807-723-898-533
KATSAUS-
KAUDEN
VOITTO
1 4762 2689492 1621 4932 3011 9452 940
%5,4 %8,7 %3,3 %7,9 %5,5 %9,5 %6,4 %9,7 %