Taseen liitetiedot

9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa

20122011
Tuotekehitysmenot  
Hankintameno 1.1.10 4379 942
Lisäykset2 283494
Vähennykset-210
Siirrot erien välillä7 7370
Hankintameno 31.12.20 43510 437
  
Kertyneet poistot 1.1.-7 418-5 797
Vähennysten kertyneet poistot210
Tilikauden poisto-2 306-1 620
Kertyneet poistot 31.12.-9 702-7 418
  
Tasearvo 31.12.10 7333 019
  
Aineettomat oikeudet  
Hankintameno 1.1.2 7882 618
Lisäykset3 699282
Vähennykset-10-112
Siirrot erien välillä3550
Hankintameno 31.12.6 8312 788
  
Kertyneet poistot 1.1.-2 393-2 225
Vähennysten kertyneet poistot1072
Tilikauden poisto-661-241
Kertyneet poistot 31.12.-3 044-2 393
  
Tasearvo 31.12.3 787394

 

Tuhatta euroa

20122011
Liikearvo/fuusiotappiot  
Hankintameno 1.1.17 62517 625
Hankintameno 31.12.17 62517 625
  
Kertyneet poistot 1.1.-9 590-7 748
Tilikauden poisto-1 843-1 843
Kertyneet poistot 31.12.-11 433-9 590
  
Tasearvo 31.12.6 1928 035
  
Muut pitkävaikutteiset menot  
Hankintameno 1.1.481201
Lisäykset28280
Hankintameno 31.12.509481
  
Kertyneet poistot 1.1.-184-103
Tilikauden poisto-63-81
Kertyneet poistot 31.12.-247-184
  
Tasearvo 31.12.262297
  
Keskeneräiset muut investoinnit  
Hankintameno 1.1.106107
Lisäykset384410
Siirrot erien välillä-355-411
Hankintameno 31.12.135106
  
Tasearvo 31.12.135106
  
Keskeneräiset tuotekehitysprojektit  
Hankintameno 1.1.7 7373 914
Lisäykset2 9694 067
Siirrot erien välillä-7 737-244
Hankintameno 31.12.2 9697 737
  
Tasearvo 31.12.2 9697 737
  
Aineettomat hyödykkeet yhteensä24 07819 587

 

10. AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa

20122011
Koneet ja kalusto  
Hankintameno 1.1.4 8634 286
Lisäykset667582
Vähennykset-4-5
Hankintameno 31.12.5 5264 863
  
Kertyneet poistot 1.1.-4 027-3 624
Vähennysten kertyneet poistot45
Tilikauden poisto-536-408
Kertyneet poistot 31.12.-4 559-4 027
  
Tasearvo 31.12.967836
  
Muut aineelliset hyödykkeet  
Hankintameno 1.1.9286
Lisäykset77
Hankintameno 31.12.9992
  
Tasearvo 31.12.9992
  
Aineelliset hyödykkeet yhteensä1 066929
  
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet yhteensä25 14420 516

 

11. SIJOITUKSET

Tuhatta euroa

20122011
Osuudet saman konsernin yrityksissä  
Hankintameno 1.1.17 04017 040
Lisäykset9 2750
Hankintameno 31.12.26 31517 040
  
Tasearvo 31.1226 31517 040
  
Muut osakkeet ja osuudet  
Hankintameno 1.1.3838
Hankintameno 31.12.3838
  
Pitkäaikaiset lainasaamiset konserniyrityksiltä  
Lainasaamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä52 02233 256
  
Sijoitukset yhteensä78 37550 334


Tytäryhtiöosakkeet

KotipaikkaMaaEmon omistusosuus,
 %
Basware International OyEspooSuomi100
Basware GmbHDüsseldorfSaksa100
Basware UK Ltd.StaffordshireIso-Britannia100
Basware ABTukholmaRuotsi100
Basware B.V.AmsterdamAlankomaat100
Basware A/SHerlevTanska100
Basware, Inc.DelawareYhdysvallat100
Basware SASPariisiRanska100
Basware ASOsloNorja100
Basware Pty LtdChatswoodAustralia100
Basware India Private LimitedChandigarhIntia99
Basware Belgium NVAalstBelgia99

 

12. VAIHTO-OMAISUUS

Tuhatta euroa

20122011
Aineet ja tarvikkeet1841
Yhteensä1841


13. PITKÄAIKAISET SAAMISET

Tuhatta euroa

20122011
Vuokravakuudet4350
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä4350

 

14. LYHYTAIKAISET SAAMISET

Tuhatta euroa

20122011
Myyntisaamiset6 3045 949
  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä  
     Myyntisaamiset3 936818
     Korkosaamiset1 4061 265
Yhteensä5 3422 083
  
Siirtosaamiset1 601753
Muut saamiset1 226338
  
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä14 4739 123

Siirtosaamisiin sisältyvät suurimmat erät ovat arvio Kelan työterveyshuollon korvauksesta, tuloverosaaminen, eläkevakuutusjaksotus sekä kulu- ja tuottojaksotukset.

15. OMA PÄÄOMA

Tuhatta euroa

20122011
Osakepääoma 1.1.3 5283 507
Tilikauden lisäykset021
Osakepääoma 31.12.3 5283 528
  
Osakeanti 1.1.0255
Tilikauden lisäykset027 729
Tilikauden vähennykset0-27 984
Osakeanti 31.12.00
  
Ylikurssirahasto 1.1.1 1181 118
Ylikurssirahasto 31.12.1 1181 118
  
Sidottu oma pääoma 31.12.4 6474 647
  
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1.62 36034 263
Osakeanti027 729
Käytetyt osakeoptiot0568
Siirrot erien välillä-177-200
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 31.12.62 18362 360
  
Voittovarat 1.1.33 55834 228
Osingonjako-5 278-5 120
Omien osakkeiden hankinta-9630
Siirrot erien välillä177200
Tilikauden voitto4 1814 250
Voittovarat 31.12.31 67433 558
  
Vapaa oma pääoma 31.12.93 85795 917
  
Oma pääoma 31.12.98 504100 564
  
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista  
Tilikauden voitto4 1814 250
Voittovarat27 49429 308
Muut jakokelpoiset varat62 18362 360
Voitonjakokelpoiset varat93 85795 917

 

16. PAKOLLISET VARAUKSET

Tuhatta euroa

20122011
Muut pakolliset varaukset  
Uudelleenjärjestelyvaraus0850

Vuoden 2011 tilinpäätös sisältää 850 tuhannen euron varauksen. Varaus on käytetty kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana.

17. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Tuhatta euroa

20122011
Lainat rahoituslaitoksilta8 3330
Velat saman konsernin yrityksille177177
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä8 510177


18. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Tuhatta euroa

20122011
Ostovelat1 243890
  
Velat saman konsernin yrityksille  
Ostovelat391559
Muut velat6 54978
Siirtovelat10
Yhteensä6 941637
  
Lainat rahoituslaitoksilta1 6670
Muut velat2 4962 485
Siirtovelat5 2496 561
Yhteensä9 4129 046
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä17 59510 573

Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävimmät erät ovat lomapalkkavaraus 4 286 tuhatta euroa ja komissiovaraus 375 tuhatta euroa.

19. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT

Tuhatta euroa

20122011
Omasta puolesta annetut vakuudet  
Yrityskiinnitys1 2001 200
  
Tytäryritysten puolesta annetut vakuudet  
Takaukset2441 290
  
Muut omat vastuut  
Leasingvastuut  
     alle vuoden kuluessa erääntyvät177247
     myöhempinä vuosina erääntyvät98257
Yhteensä275504
  
Muut vuokravastuut  
     alle vuoden kuluessa erääntyvät2 9583 179
     myöhempinä vuosina erääntyvät3 1565 723
Yhteensä6 1148 902
  
Vakuudet, vastuusitoumukset ja muut
vastuut yhteensä
7 83311 897

Arvonlisävero sisältyy ainoastaan autoleasing-vastuisiin. Muut vastuut ovat arvonlisäverottomia. Vuokrasopimukset ovat tavanmukaisia vuokrasopimuksia. Leasingsopimukset ovat tavanmukaisia leasingsopimuksia eikä niihin liity takaisinlunastusehtoja. Konserni ei ole antanut ulkopuolisten puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.