Baswaren osake

Baswaren osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) toimialaluokassa Teknologia, segmentissä Mid. Kaupankäynti Baswaren osakkeilla alkoi 19.10.2004. Baswaren osake on ollut kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 29.2.2000 alkaen.

Kaupankäyntitunnus                 BAS1V
ISIN-koodi                                 FI0009008403
Kirjanpidollinen vasta-arvo      0,30 euroa
Listautumishinta 29.2.2000        5,70 euroa
Päätöskurssi 31.12.2012            20,25 euroa

Varsinainen yhtiökokous

Basware Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 14.2.2013 kello 14:00 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.2.2013. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 11.2.2013 kello 10:00 joko:

  • Baswaren sijoittajasivuilla osoitteessa www.basware.fi/yhtiokokous; tai
  • puhelimitse numeroon 09 879 171 arkisin kello 9:00-16:00 välisenä aikana; tai
  • kirjeitse osoitteella Basware Oyj, Yhtiökokous 2012, PL 97, 02601 Espoo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat kerrotaan yhtiökokouskutsussa, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja Baswaren sijoittajasivuilla, osoitteessa www.basware.fi/yhtiokokous.

Osinko

Basware Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,23 euroa osakkeelta. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.2.2013 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon aikaisin mahdollinen maksupäivä on 26.2.2013.

Baswaren tulosjulkistukset vuonna 2013

Basware Oyj:n osavuosikatsausten julkistusten aikataulu on seuraava:

  • tammi-maaliskuu 2013 (Q1) torstaina 11.4.2013
  • tammi-kesäkuu 2013 (Q2) keskiviikkona 10.7.2013
  • tammi-syyskuu 2013 (Q3) torstaina 10.10.2013

Osavuosikatsaukset laaditaan IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.

Osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet ovat saatavilla Baswaren sijoittajasivuilla, osoitteessa www.basware.fi/sijoittajat. Sivujen kautta voi myös liittyä Baswaren pörssitiedotteiden sähköpostijakelulistalle.

Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajan osoitteen muuttuessa pyydämme ilmoittamaan uuden osoitteen sille arvo-osuusrekisterin pitäjälle, jonka hoidossa osakkaan arvo-osuustili on.