Tunnusluvut (IFRS) 2008-2012

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa

20122011201020092008
Liikevaihto113 699107 750103 09492 65486 098
Liikevaihdon kasvu, %5,5 %4,5 %11,3 %7,6 %17,5 %
EBITDA14 80117 28418 60416 28011 722
% liikevaihdosta13,0 %16,0 %18,0 %17,6 %13,6 %
Liikevoitto ennen IFRS-poistoja10 55514 29015 69113 7889 730
% liikevaihdosta9,3 %13,3 %15,2 %14,9 %11,3 %
Liikevoitto8 30812 28013 48711 8248 679
Liikevoiton kasvu, %-32,3 %-8,9 %14,1 %36,2 %15,5 %
% liikevaihdosta7,3 %11,4 %13,1 %12,8 %10,1 %
Tulos ennen veroja8 35712 33213 32511 5908 410
% liikevaihdosta7,4 %11,4 %12,9 %12,5 %9,8 %
Tilikauden tulos5 8639 67110 3319 0746 585
% liikevaihdosta5,2 %9,0 %10,0 %9,8 %7,6 %
     
Oman pääoman tuotto, %5,8 %11,6 %16,7 %17,2 %13,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %8,2 %14,9 %20,1 %18,8 %16,6 %
Korolliset velat10 5246823 5829 23013 283
Likvidit varat34 51942 97713 82212 2108 777
Nettovelkaantumisaste, %-23,8 %-42,3 %-15,3 %-5,3 %9,3 %
Omavaraisuusaste, %77,6 %81,9 %73,3 %64,8 %59,5 %
Taseen loppusumma129 758121 96691 47087 28781 909
     
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin *)19 6066 3314 5677 44812 476
% liikevaihdosta17,2 %5,9 %4,4 %8,0 %14,5 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen1 4312 0149702 0471 007
% liikevaihdosta1,3 %1,9 %0,9 %2,2 %1,2 %
Tutkimus- ja kehitysmenot17 88416 48914 88314 78115 518
% liikevaihdosta15,7 %15,3 %14,4 %16,0 %18,0 %
T&K henkilöstö kauden lopussa351311239195171
     
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana1 3301 058845747689
Henkilöstö kauden lopussa1 4231 182913761731
Henkilöstön kasvu, %20,4 %29,5 %20,0 %4,1 %11,1 %

*) Sisältää yritysostot ja aktivoidut tuotekehitysmenot

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut

20122011201020092008
Tulos/osake
(laimentamaton),
euroa
0,460,760,900,800,56
Tulos/osake
(laimennettu),
 euroa
0,460,760,890,800,56
Oma pääoma/osake, EUR7,797,725,744,934,24
Emoyrityksen omistajille
kuuluva
     
oma pääoma/osake, EUR7,847,765,784,974,24
Osinko/osake, EUR0,23*0,410,400,360,23
Osinko/tulos, %50,4 %53,8 %44,6 %45,2 %40,8 %
Efektiivinen osinkotuotto, %1,1 %2,5 %1,6 %2,5 %3,5 %
Hinta/voitto-suhde (P/E)44,3421,5727,5818,2111,68
     
Osakeantioikaistu tilikauden     
     alin kurssi16,7014,9515,006,606,00
     ylin kurssi24,0028,1024,8014,6610,45
     keskikurssi20,8421,5819,2710,797,53
     päätöskurssi20,2516,4524,7514,526,59
     
Osakkeiden osakeanti-
oikaistu
lukumäärä 31.12.
12 931 22912 931 22911 690 02411 468 12411 468 124
Osakekannan markkina-arvo
31.12., euroa
260 182 550211 737 063287 093 169165 206 00475 301 011
     
     
Vaihdettujen osakkeiden
osakeanti oikaistu
lukumäärä
1 514 7035 079 5232 131 0712 038 5652 298 467
% keskimääräisestä
osakemäärästä
11,8 %40,1 %18,5 %17,9 %20,1 %
     
Osakkeiden ka. lukumäärä     
tilikauden aikana12 836 96612 679 28111 513 69011 381 90511 463 307
tilikauden lopussa12 931 22912 931 22911 690 02411 468 12411 468 124
tilikauden aikana,
laimennettu
12 836 96612 686 79211 585 15511 381 90511 463 307

*) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle